Kurser til sygdomsbehandlere

Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) afholder kurser for sygdomsbehandlere til den danske handels- og fiskerflåde. CMS yder service til alle dansk-indflagede skibe på det maritime-medicinske område.​​

CMS er en del af Søfartsstyrelsen og har til huse på Fanø, Vestervejen 1 i Nordby.

Vi har en vision om at skabe verdens bedste maritime sundhedsvæsen og er det første sted i verden, hvor sømænd undervises med simulationspatienter. Udgangspunktet for vores kurser er at sikre den søfarende de bedst mulige kompetencer inden for området "Sygdomsbehandling til søs".

Undervisningen bygger på praktiske øvelser og anvendelse af det medicinske udstyr, der lovmæssigt er på skibene i dag. Undervisningen er dermed tilrettelagt, så størstedelen af kurset foregår efter princippet "hands-on".

Se kurser i Danmark
Centre for Maritime Health Service, Fanø